Privacy en bescherming persoonsgegevens

Zaken die ik behandel betreffen het verwijderen van gegevens uit databestanden en van internet. Ik help bedrijven en instanties met het voldoen aan de privacywetgeving en als de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens of de ACM een onderzoek instelt.